Činnosť firmy

Komplexné vyhotovenie projektovej dokumentácie sociálnych projektov k poskytnutiu:

 • dotácií,
 • grantov,
 • príspevkov.

Odborné, vedecké a technické činnosti.

Projekty pre podnikateľské aj nepodnikateľské aktivity zamerané na:

 • výchovu a vzdelávanie,
 • prevenciu sociálnej patológie,
 • zdravie,
 • kultúru,
 • voľný čas,
 • zamestnanosť,
 • bývanie,
 • veda a výskum,
 • atď.

Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia. Kombinované administratívno - kancelárske činnosti.